2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Seçimleri veDers Ekleme Dilekçeleri HKTüm Duyurular
06
ŞUB

 “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” Madde 20/b ’ ye göre ; Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak zorundadır. Buna göre; Mazeretli* öğrenciler dışındaki öğrenciler kayıtlarını otomasyon sisteminden yapmak zorundadırlar.  “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” Madde 20/ç’ye göre “Kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Senato tarafından kabul edilen YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları doğrultusunda yapılır.”

 

YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları” na göre

1.     Ders alma veya ders kayıt dilekçesi uygulaması yerine tüm ders kayıt işlemlerinde otomasyon sisteminin verileri esas alınır.

2.     I. Öğretim öğrencileri sadece I. öğretime açılan dersleri; II. Öğretim öğrencileri sadece II. öğretime açılan dersleri alacaktır. (1. ve 2. sınıf dersleri hariç) *

3.     Ders kayıt sorumluluğu tamamen öğrencinin kendisine aittir. Öğrenci danışmanının, otomasyon sisteminde onay verme işlemi yoktur.

 

* Madde 20/c: Mazeret durumunda kayıt yenileme;  kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle …….

 

Önceki yarıyıllarda ders dilekçeleri ile kısmen de olsa ders alma işlemleri gerçekleştirilmekteydi. Yukarıda belirtilen yeni düzenleme ile birlikte, ders alma dilekçesi ile derse kayıt söz konusu olamayacaktır.

 

Ekteki ders seçim duyurusunda diğer hususlar belirtilmiştir. MUTLAKA OKUYUNUZ.