2018 Eğitim Planı İntibakları Hk.Tüm Duyurular
26
TEM

Öğrencilerimizin  dikkatine,

 

 

2018 Eğitim Planı için tüm öğrencilerimizin intibakları Yıldız Teknik Üniversitesi 28.06.2018 gün ve 2018/04-34 sayılı Senato kararına göre yapılmış olup öğrenci e-posta adreslerinize gönderilmiştir. 2017 Yaz Okulu yapan ve ERASMUS eğitiminde bulunan öğrencilerimizin aldıkları derslerin intibakları, alınan dersin/derslerin başarı notu Bölümümüze ulaştığında yapılacaktır.

 

2018 Eğitim Planı’na, USIS sisteminden “Eğitim Planı” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Sadece staj/stajları kalan öğrenciler için intibak yapılmamıştır/yapılmayacaktır.

Dönemi “1” ve üzeri olan tüm öğrencilerin intibakı yapılmıştır.

 

E-posta adreslerinize gönderilen excel dosyasında özellikle;

Eski Plan Kalan Ders Sayısı – Yeni Plan Kalan Ders Sayısı

Eski Plan Kalan İngilizce Kredi - Yeni Plan Kalan İngilizce Kredi

değerlerini kontrol ediniz ve Yeni Planda artış varsa, verilen adrese e-posta gönderiniz.

 

Göndereceğiniz e-postalarda:

Adınız, Soyadınız, Numaranızın bulunmasına,

En net ve kısa şekilde yazılmış olmasına,

Öğrenci sayısını da göz önünde bulundurarak, anlamlı itiraz/düzeltme talebinde bulunmaya dikkat ediniz.

 

 

YTÜ 2018 Eğitim Planları İntibak Takvimine göre, 26 Temmuz 2018 - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında "Öğrencilerden İtiraz/Düzeltme Dilekçelerinin Toplanması" işlemi yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra yapılacak olan itiraz/düzeltme talepleriniz dikkate alınmayacaktır. 

 

 

İtiraz/düzeltme taleplerinizi bu formu (buraya tıklayınız)  doldurarak iletebilirsiniz  Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığımıza şahsen gelip dilekçe vermenize gerek yoktur. Ayrıca, telefon ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır!

NOT. Dönemleri Değişen Dersler Gerek Duyulduğu Takdirde Dönem Dışı Açılacaktır.

Bilgilerinize.

 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.