2018 Güz Yarıyılı 1. Vize Mazeretleri hkTüm Duyurular
04
ARA

2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Endüstri Mühendisliği Bölümü Mazeret sınavları, 24 -28 Aralık 2018 tarihleri arasında dersi yürüten Öğretim Üyesinin belirleyeceği gün, yer ve saatte yapılacaktır. Servis dersleri mazeret sınavları ilgili Bölüm Başkanlığının belirlediği tarihte yapılacağından ilgili Bölüm Başkanlığı sayfasından veya ilgili yetkililerden bilgi almanız gerekmektedir. Bilgilerinize.
 
 
Not;

YTÜ Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre,

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

  (31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı R.G. ile değiştirildi)

MADDE 30 – (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.