Staj Defteri TeslimiTüm Duyurular
03
EYL

Bayram tatilinin 10 güne çıkarılması sebebiyle;

1)      Staj defteri teslimi için son  tarihi 25,28,29,30,31 Ağustos ve 1,2,3,4 Eylül  olan öğrenciler staj defterlerini en geç  8 Eylüle kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Örn: Defter teslimi için son tarihi 28 Ağustos olan öğrenci en geç 8 Eylül’e kadar defterini teslim etmesi gerekmektedir.

2)      Staj defteri teslimi için son tarihi 5,6,7, Eylül olan öğrenciler de en geç 8 Eylül’e kadar  staj defterlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Örn: Defter teslimi için son tarihi 5 Eylül olan öğrenci en geç 8 Eylül’e kadar defterini teslim etmesi gerekmektedir.

3)      Kargoda defterin kaybolması, kargonun üniversitede iligisiz birimlere defteri teslim etmesinden dolayı defterlerin kaybolması, Staj defteri teslim evraklarında çıkan eksiklikler, defterde gerekli olan imzaların eksiklikleri vs. vs. gibi nedenlerden dolayı defterler kargo yoluyla teslim alınmayacaktır. Öğrenciler defter teslimlerini kendileri yada kendileri adına defterlerini teslim edebilecek kişiler vasıtasıyla elden staj bürosuna teslim etmedi gerekmektedir.