Tüm Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine(Ders seçimi ve Yeni Senato Esasları Hk.)Tüm Duyurular
13
EYL

(Duyuru metni ders kayıt aşamasında dikkat edilecek hususlar ve senato esaslarında yapılan güncellemeler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Lütfen dosyayı sonuna kadar okuyunuz.)

BÖLÜM 1- KAYIT İŞLEMİ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. DANIŞMAN SEÇİMİ HAKKINDA
 1. Yüksek Lisans öğrencileri için 1. Dönemlerinin sonuna kadar, Doktora öğrencileri için 2. Dönemlerinin sonuna kadar danışman atamasının yapılması gerekmektedir. Bu dönemlerini tamamlayan öğrencilerimiz en geç ders kayıt haftasının ilk haftasına kadar danışman atama formlarının Fen Bilimleri Enstitüsüne Anabilim dalı aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen dönemlerini doldurmuş danışmanı hala atanmayan öğrencilerimiz ders seçimi yapamayacaklardır.
 1. Ders Seçimi Hakkında
 1. Ders kayıt tarihlerinde; ders seçimi yapacak öğrencilerimizin ders seçimlerinde, danışman onayı getirilmiş olup ders seçimi yaparken danışman öğretim üyeleri ile irtibatlı olunması önem arz etmektedir. Süreç şu şekilde işleyecek;
  • Öğrenci GSİS üzerinden şifresi ile giriş yaparak ders seçimini yapar
  • Ders kayıt takviminde(tıklayınız) belirtilen tarihlerde danışman GSİS sistemine girerek danışmanı olduğu öğrencinin seçtiği dersleri inceleyerek onaylar
  • Danışman onayı ile derslerin doluluk oranları FBE tarafından kontrol edilerek kapanan dersler FBE sayfasından ilan edilir.
  • Kapanan derslere kayıtlı öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde açılan derslere kayıt yaptırır.
  • Ders ekleme işleminin ardından seçimler tekrar danışman onayına sunulur.
  • İkinci danışman onayı işleminden sonra nihai ders listeleri oluşur.

NOT: Son danışman onayından sonra ders ekleme işlemi kesinlikle yapılmayacaktır.

 1. Mevzuat gereği eğitim müfredatında zorunlu ders alma yükümlülüğü gelmiştir (Eğitim müfredatı için tıklayınız). 2016/2017 Bahar dönemi ve sonrasında kayıt olmuş tüm öğrencilerimiz programlarının belirtilen zorunlu derslerini almak zorundadırlar.
 2. Lisansüstü eğitim süresince alınması gereken toplam ders yükünün en az dördünü (4X3=12kredi+Seminer+Etik), ilgili program müfredatında bulunan ve alınması gereken minimum sayıdaki zorunlu dersleri içermek kaydıyla ilgili program müfredatındaki derslerden oluşur. Öğrenci kendi anabilim dalındaki diğer programlardan alacağı en fazla üç dersi (3X3=9kredi) toplam ders yüküne saydırabilir. Bu üç dersten en fazla ikisi (2X3=6kredi) diğer anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü derslerden alınabilir.
 3. Tüm öğrenciler Tez, Uzmanlık Alan ve Seminer Derslerini kayıtlı oldukları anabilim dalından almaları gerekmektedir
 4. Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersi öncelikle kayıtlı olduğu Anabilim dalından seçilmesi gerekir. Bu dersin ilgili dönemde Anabilim dalında açılmaması durumunda, öğrencinin talebi, Anabilim Dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla diğer anabilim dallarından alınabilir. Söz konusu süreç ders kayıt haftası içinde öğrencinin talebiyle başlar. Bu şekilde başka Anabilim dalından alınan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi program dersi sayılacaktır.
 5. Yabancı dilde eğitim veren programlara kayıtlı olan öğrenciler tüm derslerini ilgili programın eğitim dilinde olması kaydıyla yukarıdaki açıklamalar geçerlidir.

 

 

 1. 2016/2017 Güz dönemi Öncesinde Kayıt Olmuş Yüksek Lisans ve Doktora  Öğrencilerimiz:
 1. 2016/2017 Güz dönemi öncesinde kayıt olan öğrenciler için azami süreler 2016/2017 güz dönemi itibariyle hesaplanmaktadır.
 2. 2016/2017 Güz dönemi Öncesinde Kayıt Olmuş YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ:
  • Ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olduğundan bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları 2017/2018 Bahar sonu itibariyle silinmiştir.  Kayıt silme işlemi dosya kontrolleri sonucu gerçekleştiğinden bazı öğrencilerin süreçleri hala devam etmektedir. Ders aşamasını tamamlayamayan ve henüz kayıtları silinmeyen öğrencilerimiz ders kayıt haftasında harç ödemesi yapmamaları ve ders seçmemeleri gerekmektedir.


YL ders aşaması için öğrenci, 7 ders (En az CB)+1 Seminer  koşulunu sağlamalıdır

 

 • Ders aşamasını tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerimizin tez aşaması için 2 yarıyılları daha bulunmaktadır. Toplam azami süre 6 yarıyıl olmakla beraber tezini 2018-2019 Bahar Yarılı sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Aksi taktirde yüksek lisans öğrencilerimizin kayıtları silinecektir.

  YL Mezuniyet için,
  7 ders (En az CB)+1 Seminer  +YL Tez dersi + Uzmanlık Alan Dersi

 

 • Tez aşamasına geçen tüm öğrencilerimiz Tez ve Uzmanlık Alan derslerini seçmek ve mezun olunacak son dönemde başarılı olmak zorundadırlar.
 • Yayın şartları: 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tabidirler.

 

 1. 2016/2017 Güz dönemi Öncesinde Kayıt Olmuş DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
  • Ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olduğundan bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları 2017/2018 Bahar sonu itibariyle silinmiştir.  Kayıt silme işlemi dosya kontrolleri sonucu gerçekleştiğinden bazı öğrencilerin süreçleri hala devam etmektedir. Ders aşamasını tamamlayamayan ve henüz kayıtları silinmeyen öğrencilerimiz ders kayıt haftasında harç ödemesi yapmamaları ve ders seçmemeleri gerekmektedir.
    

Doktora ders aşaması için: 8 ders(En az BB) ya da 7 Ders(En az BB) + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik + Doktora Semineri (6001)  

 

 • Ders aşamasını tamamlayan öğrencilerimiz tez aşaması için 8 yarıyılları daha olmaktadır. Toplam azami süre 12 yarıyıl olmakla beraber tezini bu sürede  tamamlayamayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir.
 • Doktora Yeterlik aşaması için: Ders aşamasını tamamlamak. (2016/2017 güz dönemi itibariyle hesaplanmak üzere yeterlik sınavına hiç girmemiş ve başarısız olmamış öğrenciler  en geç 5. Dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadırlar. Aksi taktirde ilk başarısızlık kabul edilecektir.)
 • Doktora yeterlik aşamasını başarıyla geçen öğrencinin tez izleme komitesi 1 ay içerisinde oluşturulmalı ve tez önerisi 6 ay içerisinde sunulmalıdır. Aksi halde ilgili öğrenciler başarısız kılınacaklardır.
 • Doktora mezuniyet için:

8 Ders(En az BB) + Doktora Seminer (6001) +  Doktora Tez Dersi + Uzmanlık Alan Dersi

VEYA

7 Ders(En az BB) + Doktora Seminer (6001) + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik  + Doktora Tez Dersi + Uzmanlık Alan Dersi

 • Mezun olunacak döneme kadar Doktora Seminer dersinin alınmış ve başarılı olunmuş olması gerekmektedir. 2018/2019 güz dönemi dahil mezuniyet başvurularında doktora seminer dersinin alınmış olması aranmayacaktır. Daha sonraki dönemlerde mezun olacak doktora öğrencisi seminer dersini başarmış olması gerekir.
 • Tez aşamasına geçen tüm öğrencilerimiz Tez ve Uzmanlık Alan derslerini seçmek ve mezun olunacak son dönemde başarılı olmak zorundadırlar.
 • Yayın şartları: 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tabidirler.(Dergilerde gönderilmiş makalelerde kabul edilme yazısı mecburidir)

 

 1. 2016/2017 Güz dönemi ve Sonrasında Kayıt Olmuş Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz:
 1. Ders aşamalarını tamamlayabilmek için Araştırma Yöntemleri ve Bilimse Etik dersini almak zorundadırlar
 2. Zorunlu Ders Alma Yükümlülüğü: 2016/2017 Bahar dönemi ve sonrasında kayıt olmuş Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimiz Anabilim dalları tarafından tanımlanan zorunlu dersleri ders aşaması süresince almak zorundadırlar.

 

 1. 2016/2017 Güz dönemi ve Sonrasında Kayıt Olmuş YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ
  • Ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektedir. 2017/2018 Bahar sonu itibariyle derslerini tamamlayamayan 2016/2017 Güz dönemi girişli öğrencilerin kayıtları silinmiştir.  Kayıt silme işlemi dosya kontrolleri sonucu gerçekleştiğinden bazı öğrencilerin süreçleri hala devam etmektedir. Ders aşamasını tamamlayamayan ve henüz kayıtları silinmeyen öğrencilerimiz ders kayıt haftasında harç ödemesi yapmamaları ve ders seçmemeleri gerekmektedir.
  • Ders aşamasını tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerimiz tez aşaması için 2 yarıyılları daha olmaktadır. Toplam azami süre 6 yarıyıl olmakla beraber tezini bu sürede tamamlayamayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Örneğin 2016/2017 Güz dönemi girişli öğrencilerin tezini 2018-2019 Bahar Yarılı sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Aksi taktirde yüksek lisans öğrencilerimizin kayıtları silinecektir.
  • YL ders aşaması için: 7 ders (En az CB) + Yüksek Lisans Seminer (5001) + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersi
  • YL Mezuniyet için: 7 ders (En az CB) + Yüksek Lisans Seminer (5001)  + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersi + YL Tez Dersi + Uzmanlık Alan Dersi
  • Tez aşamasına geçen tüm öğrencilerimiz Tez ve Uzmanlık Alan derslerini seçmek ve mezun olunacak son dönemde başarılı olmak zorundadırlar
  • Yayın şartları: 2016/2017 Bahar dönemi ve sonrasında kayıt olmuş tüm öğrencilerimiz 2016 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tabidirler

 

 1. 2016/2017 Güz dönemi ve Sonrasında Kayıt Olmuş DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
  • Ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektedir. 2017/2018 Bahar sonu itibariyle derslerini tamamlayamayan 2016/2017 Güz dönemi girişli öğrencilerin kayıtları silinmiştir.  Kayıt silme işlemi dosya kontrolleri sonucu gerçekleştiğinden bazı öğrencilerin süreçleri hala devam etmektedir. Ders aşamasını tamamlayamayan ve henüz kayıtları silinmeyen öğrencilerimiz ders kayıt haftasında harç ödemesi yapmamaları ve ders seçmemeleri gerekmektedir.
  • Ders aşamasını tamamlayan Doktora öğrencilerimiz tez aşaması için 8 yarıyılları daha olmaktadır. Toplam azami süre 12 yarıyıl olmakla beraber tezini bu sürede  tamamlayamayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir.
  • Doktora ders aşaması için: 7 ders (En az BB) + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi + Doktora Seminer (6001 Kodlu)
  • Doktora Yeterlik aşaması için: 7 ders (En az BB) + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi + Doktora Seminer(6001 Kodlu) (Yeterlik sınavına hiç girmemiş öğrenciler en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadırlar. Aksi taktirde ilk başarısızlık kabul edilecektir.)
  • Doktora yeterlik aşamasını başarıyla geçen öğrencinin tez izleme komitesi 1 ay içerisinde oluşturulmalı ve tez önerisi 6 ay içerisinde sunulmalıdır. Aksi halde ilgili öğrenciler başarısız kılınacaklardır.
  • Doktora mezuniyet için: 7 ders (En az BB) + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi + Doktora Seminer(6001 Kodlu) + Doktora Tez Dersi + Uzmanlık Alan Dersi
  • Tez aşamasına geçen tüm öğrencilerimiz Tez ve Uzmanlık Alan derslerini seçmek ve mezun olunacak son dönemde başarılı olmak zorundadırlar.
  • Yayın şartları: 2016/2017 Bahar dönemi ve sonrasında kayıt olmuş tüm öğrencilerimiz 2016 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tabidirler
    

 

 1. Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerimiz:
 1. Ders Aşaması: 10 ders (30 kredi, En az CB)  + Dönem Proje dersi + Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini almak zorundadırlar.
 2. Tezsiz yüksek lisans programlarında 3(üç) yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlamak için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 1. İlişik Kesme (Başarısız Olma)
 1. Program için tanımlanan azami süreler sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
 2. Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
 3. Tezli yüksek lisans programlarında;
  • Lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredili/kredisiz ders yükünü dört yarıyıl sonunda en az 2.50/4.00 AGNO ile tamamlayamayan,
  • Azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan
  • Tez savunma sınavına girmeyen ya da tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen
  • Tezi başarısız bulunarak reddedilen

öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

 1. Tezsiz yüksek lisans programlarında 3(üç) yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlamak için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 1.  Doktora/Sanatta yeterlik programlarında
  • Öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredili/kredisiz ders yükünü yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için 6 (altı) yarıyıl sonunda en az 3.00/4.00 AGNO ile tamamlayamayan,
  • Azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan
  • Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan,
  • Tez öneri aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan,
  • Tez izleme komitesi tarafından üst üste 2(iki) kez veya aralıklı olarak 3(üç) kez başarısız bulunan,
  • Tez savunma sınavına girmeyen ya da tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen
  • Tezi başarısız bulunarak reddedilen,

öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

BÖLÜM 2. SENATO ESASLARI ÇERÇEVESİNDEKİ YENİLİKLER

 1. Bilimsel Hazırlık Kapsamındaki Öğrencilerimiz için:
 1. Bilimsel hazırlık programındaki lisansüstü öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili öğrenim seviyesinde lisansüstü derslerinden her dönem için en fazla 2 (iki) dersi anabilim/anasanat dalı başkanı veya program yürütücüsü onayıyla alabilir.
 2. Toplamda en az 9 (dokuz) kredilik lisansüstü ders alan bilimsel hazırlık öğrencilerinin intibakı ikinci yarıyıla yapılır.
 3. Öğrencinin başarı notu en az, lisans seviyesindeki derslerden tanımlanan bilimsel hazırlık dersleri için CC (2.00/4.00) ve yüksek lisans seviyesindeki derslerden tanımlanan bilimsel hazırlık dersleri için CB (2.50/4.00) olmalıdır.
 4. Bilimsel hazırlık dersleri AGNO’ya dahil edilmez.

 

 1. Ders Saydırma:
 1. Henüz mezun olmayan öğrencilerin, eğitimleri sırasında almış oldukları tüm dersler transkriptlerinde gözükecek olup sadece başarılı olunan dersler AGNO’ya dahil edilecektir. Böylece öğrenciler, başarısız oldukları derslerin yerine ders saydırma işlemi yapmalarına gerek kalmayacaktır.
 2. Enstitümüze ait programlardan, herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerin aynı programa kayıt hakkı kazanmaları durumunda programın mevcut müfredatında yer alan derslerden en fazla 5 (beş) dersi öğrencinin ders yüküne sayılabilir.
 3. Öğrencinin kayıtlı olduğu enstitümüz lisansüstü programından özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 3 (üç) ders, öğrencinin ders yüküne saydırılabilir. Kayıt olduğu programın haricinde, enstitüdeki diğer lisansüstü programlardan özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 2 (iki) ders saydırılabilir.
 4. Öğrencinin lisansüstü seviyede almış ve başarmış olduğu Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yukarıda belirtilen ders saydırma işlemlerine ek olarak yapılır.

 

 1. İkinci (Eş) Tez Danışmanı:
 1. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci (eş) tez danışmanı, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK kararı ile doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim üyeleri veya yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik ünvanına sahip kişiler de eş danışman olarak atanabilir.

 

 1. Doktora Yeterlik
 1. Yeterlik yazılı sınav başarı notu 60 olarak değiştirilmiştir. Yeterlik sınavından başarılı olabilmek için sözlü ve yazılı sınav ortalaması 70 olarak uygulanmaya devam etmektedir.

 

 1. Doktora Tez İzleme Raporu
 1. Tez izleme ara rapor dönemini kapsayan süre boyunca sağlık raporu olan öğrenci ilgili rapor döneminde tez izleme raporundan muaf tutulmak için mazeretin oluştuğu tarihten itibaren 15 (onbeş gün) içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına bir dilekçeyle başvurur. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci ilgili dönem tez izleme raporundan muaf tutulabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ölçme ve Değerlendirme:

 

 1. Tez dersleri için başarı notu olarak aşağıdaki derecelerden biri kullanılabilecektir.

Teze Devam Başarılı

TD

 Tez derslerinde başarılı

Teze Devam Başarısız

TDZ

 Tez derslerine devam eden başarısız

Teze Devamsız Başarısız

TZZ

 Tez derslerinde devamsız başarısız

 

 1. AGNO, başarılı olunan her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, tam sayıdan sonraki üçüncü hane yuvarlatılarak iki hane ile belirtilir.
 2. AGNO öğrencinin başarılı olduğu tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır. Alınan tüm dersler öğrenci not çizelgesinde bulunur. Başarısız olunan dersler AGNO hesabına katılmaz.

 

 1. İzin ve Hakları Saklı Tutulması:
 1. İlgili dönemde izinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini oluşturan koşulun gerçekleştiği tarihten itibaren 15 (onbeş gün) içinde, belgeleriyle birlikte izinli sayılma talebini belirten bir dilekçeyle enstitüye iletilmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalına başvurur. 

 

 1. Seminer Dersi:
 1. Seminer dersi, ilgili anabilim dalından alınmak zorunda olup ders en erken ikinci dönem alınabilir. Dersin başarı notu yüksek lisans seviyesi için en az CB ve doktora seviyesi için en az BB’dir. Not AGNO’ya dahil edilmez.

 

 1. Geçiş Hükümleri
 1. 2016-2017 Güz yarıyılı öncesinde kayıt yaptırmış öğrenciler Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve mezuniyet yayın şartı hususlarında kayıt oldukları dönemdeki senato esaslarına tabidirler.
 2. 2016-2017 Güz yarıyılı öncesinde kayıt yaptırmış ve ilgili dönem itibariyle yeterlik aşamasına gelmemiş doktora öğrencileri Seminer dersini mezuniyetine kadar almak zorundadır.
 3. 2016-2017 Güz yarıyılı öncesinde kayıt yaptırmış, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ve Seminer derslerini almış olan doktora öğrencileri ders yükü konusunda yürürlükteki senato esaslarına tabidirler.