Yarıyılı İçi Sınavları İçin Mazeretleri Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılışı HakkındaTüm Duyurular
07
KAS

 

Sevgili Öğrenciler,

 

 

Yarıyıl içi sınavları için mazeretlerin kabulü ve mazeret sınavlarının yapılış esasları hakkındaki YTÜ Senato kararı için tıklayınız.

 

 

- Sağlık raporunun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması, diğer mazeret belgelerinin de ise sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

 

- YTU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 30. maddesi aşağıda bilgilerinize verilmiştir.

          "Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

            (31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı R.G. ile değiştirildi)

              MADDE 30 – (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez."

 

 

Bilgilerinize.

  

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı.