Yaz Okulu Yönergesi ve Ders Alınabilecek Üniversite Listesi Hk.Tüm Duyurular
28
NİS

Eğitim – Öğretim Rektör Yardımcılığı’ nın önerisi ile “YTÜ Yaz Okulu Yönergesi’ nde “ yapılan değişiklik ekte verilmiş olup, YTÜ Yaz Okulu Yönergesi 26.01.2012 gün ve 2012/01-04 sayılı Senato kararının 15 inci maddesinin, 1 inci fıkrasının, (a) ve (b) bendlerinde yapılan değişikliklere istinaden Endüstri Mühendisliği Bölümü giriş puanına göre hazırlanmış olan ve öğrencilerimizin ders alabileceği Üniversiteler listesi ekte verilmiştir.  Bilgilerinize.

 

YTÜ Yaz Okulu Yönergesi

 

Yaz Okulunda Ders Alınması Önerilen Üniversite Listesi