Eğitim Amaçlarımız

Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim amaçları şöyle sıralanmaktadır;

  1. Endüstri Mühendisliği konusunda ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel değer üretmek ve bu bilgiler ışığında kendini sürekli yenileyen, yeni fikir üretebilen, etik değerleri özümsemiş, analitik düşünme yeteneğine sahip, girişimci, takım çalışmasına yatkın,
  2. Edindikleri endüstri mühendisliği ünvanı ile pek çok iş dalında ve akademik alanlarda nitelikli meslekler edinebilen,
  3. Türkiye'de yenilikçi müfredat anlayışına sahip bir şekilde yetişip, sanayi uygulamalarının kaynağı olarak gösterilen noktalarda var olabilecek problemleri belirleyip yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni projeler üretebilen,
  4. Öğretim ve eğitim kalitesinin sürekli yükseldiği bir eğitim alarak, endüstri ve sistem mühendisliği disiplinlerinde yetişmiş, kendisini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilen, yabancı dilini geliştirmiş, her türlü yeniliğe açık,
  5. Bulunduğu yerin ve ülkesinin sorunlarına duyarlı, bu noktada oluşan sorumlulukla mesleğini icra edebilen ve öz güveni son derece gelişmiş, endüstri mühendisleri yetiştirmek üzere en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmektir.