Eğitim Amaçlarımız

Öğretim ve eğitim kalitesinin sürekli yükseldiği bir eğitim alarak, kendisini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilen, yabancı dilini geliştirmiş, etik değerleri özümsemiş, analitik düşünme yeteneğine sahip, her türlü yeniliğe açık, öz güveni gelişmiş, takım çalışmasına yatkın,  Yıldız Teknik Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları, sürekli öğrenme ve kendini yenileme anlayışı ile ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bilimsel değer üreterek

a)      Ulusal ve uluslararası firmalarda üst düzey pozisyonlarda çalışır 

b)      Ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında bilimsel araştırma ve lisansüstü çalışma yapar

c)      Bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirir ve disiplinler arası ARGE ya da sosyal sorumluluk projelerinde çalışır 

d)      Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturur ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak endüstriyel gelişmeye katkı sağlar