Tarihçe

Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1983 yılında kurulmuştur. Halen 5 Profesör, 8 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi Doktor, 17 Araştırma Görevlisi ve 2 Mühendis ile bilimsel ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Endüstri Mühendisliği,  insan, bilgi, malzeme, ekipman ve enerjiden oluşan sistemlerin tasarlanması, planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği, iş gücü, zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına, mühendislik hizmetlerinin ve sistemlerin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunur. Endüstri Mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliği parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Sistem analizi, tesis tasarımı, yöneylem araştırması, ihtimal hesapları ve istatistik, üretim planlama ve kontrol, kalite yönetimi, simülasyon, ergonomi, iş etüdü ve iş güvenliği, endüstri mühendisliği bölümlerinin  başlıca derslerindendir. 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü, "Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı" ve "Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı" olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. 

žEndüstri Mühendisliği Bölümü, %30 İngilizce ve % 100 İngilizce olmak üzere iki Lisans programıyla eğitim-öğretime devam  etmektedir. % 100 İngilizce programa öğrenci alımı 2013-2014 Güz yarıyılında gerçekleşmiştir. 
 
žLisans eğitimine ilaveten; Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans, Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans, İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programları ve Endüstri Mühendisliği Doktora ve İş Güvenliği Doktora programları ile aktif olarak eğitime devam edilmektedir. 
 
žYıldız Teknik Üniversitesi’nde 2012 yılından itibaren Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) (Bologna) akreditasyon süreçleri işletilmeye başlanmış olup, 2013-2014 Bahar yarıyılında Makine Fakültesi’nde ve dolayısıyla Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki tüm programlarda aktif geçiş gerçekleşmiştir.