Doktora Yeterlik
DOKTORA YETERLİK SINAVI
 
Yeterlik sınavı, kredili/kredisiz derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. 
 
GENEL BİLGİLER
 
I. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 
 
II. Yeterlik sınavları ilgili EYK kararı ile belirlenen takvime göre güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda 2 defa yapılır. 
 
III. Programın öngördüğü ders/kredi koşullarını sağlayan;
a. Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar
b. Lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
 
IV. Öğrenci yeterlik sınavı için başvurusunu otomasyon sistemi üzerinden yapar. 
 
V. Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavlar, yeterlik yazılı sınav jürisi tarafından ve sözlü sınavlar, yeterlik sözlü sınav jürisi tarafından yapılır.
 
SINAV İÇERİĞİ ve KAPSAMI
 
VI. Yazılı sınavlar Endüstri Mühendisliği ABD’de yeterliğe başvuran öğrenciler için ortak yapılır ve süresi 90-120 dk arasındadır.
 
VII. I. Aşama Yazılı sınav, lisans düzeyinde okutulan Tablo 1’de verilen dersleri içerir.
 
Tablo 1. I. Aşama Yazılı Sınav Kapsamı
Dersin Kodu ve Adı
1 END 2312 Ergonomi
2 END 3302 Mühendislik Ekonomisi
3 END 3202 Simülasyon
4 END 3101 Yöneylem Araştırması I
5 END 3201 İstatistik
6 END 4261 Üretim Planlama ve Kontrol
 
 
VIII. II. Aşama Yazılı sınav Tablo 2’de verilen programlarda okutulan lisansüstü dersleri kapsar. 
 
Tablo 2. II. Aşama Yazılı Sınav Kapsamı
Endüstri Mühendisliği Doktora Programı Yeterlik Sınavı İçin İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Doktora Programı Yeterlik Sınavı İçin

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Dersleri

Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Dersleri

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı Dersleri

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Doktora Programı Dersleri 
 
SINAV SAATİ ve YERİ 
 
IX. Sınav tarihi, saati ve yeri Tablo 3’de verilmiştir.
 
Tablo 3. Sınav tarihi, saati ve yeri 
Sınav Türü Tarih Saat Yer

I.  Aşama Yazılı Sınav

II. Aşama Yazılı Sınav

23.10.2017

23.10.2017

10.00-12.00

13.00-15.00

A204

A303

 
Sözlü Sınav, yazılı sınavdan sonra 10.11.2017 tarihine kadar yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri yazılı sınavdan sonradan ilan edilecektir.
 
SINAV BAŞARI DURUMU
 
X. Öğrenci yeterlik yazılı sınavlarının her aşamasından en az 70/100 puan almalıdır. Yeterlik yazılı sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50, yeterlik sözlü sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı%50’dir. Yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.
 
XI. Herhangi bir aşama veya yeterlik sınavı ortalama puan koşullarını sağlayamayan öğrenci yeterlikten başarısız sayılır ve bir sonraki sınav döneminde yeniden sınava başvurur ve başarısız olduğu aşamadan(yazılı ve sözlü ) sınava tabii tutulur. Yazılı yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında başarısız olmak bir sonraki dönem her iki aşama yazılı sınavına girmeyi gerektirir.
 
XII. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Yeterlik sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.